Het logo van De Grootste Pubquiz
Het logo van Lions Flevoland
Het logo van De Grootste Pubquiz
Het logo van Lions Flevoland

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Grootste Pubquiz verwerkt gegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Teamnaam
 • Naam aanmelder
 • Telefoonnummer aanmelder
 • E-mailadres aanmelder
 • Namen teamleden
 • NAW-gegevens om factuur te kunnen sturen
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het inschrijfformulier
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pubquiz-lions.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Grootste Pubquiz verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

 • Je gebruik te laten maken van onze dienstverlening.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren
De Grootste Pubquiz zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

De Grootste Pubquiz verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De Grootste Pubquiz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een e-mail, voorzien van jouw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan De Grootste Pubquiz, info@pubquiz-lions.nl. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van jou opslaan, dit ter bescherming van jouw privacy. De Grootste Pubquiz zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

De Grootste Pubquiz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pubquiz-lions.nl.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.
Wij hechten veel waarde aan jouw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kun je contact met ons opnemen via info@pubquiz-lions.nl.